XalqOnline

Dili dəyiş

az

Kart əməliyyatları üzrə limitlər

Xalq Bank müştərilərin ödəniş kartlarında saxladıqları vəsaitlərin qorunması və bu kartlardan əminliklə istifadəni təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif təhlükəsizlik tədbirləri görür. Bununla əlaqədar kartla aparılan nağd və nağdsız əməliyyatlara aşağıdakı cədvəldə göstərilən həcmdə gündəlik limitlər tətbiq edilir: 

Plastik kartın növü

Debit MC/Visa Electron

Debit
MC/Visa
Electron əməkhaqqı
kartı

Lokal əməkhaqqı kartı

Debit
MC/Visa
Electron depozit
kartı

MC
Standard/
Visa Classic

MC Gold
/Visa Gold

MC
Business/
Visa Business

Visa
Platinum

Visa Infinite

Nağdsız hesablaşma
(ticarət mərkəzlərində alış-veriş zamanı)

Maks. 5000 AZN/ USD/ EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks. 5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
10000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
25000
AZN/
USD/
EUR

Maks.
25000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
50000
AZN/

30000

USD/
EUR/GBP

Yerli və beynəlxalq banklara
məxsus
POS-terminallar
vasitəsilə
nağd
vəsaitlərin
çıxarılması
zamanı

Maks. 5000
AZN/ USD/ EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000 
AZN/
USD/
EUR

Maks.
10000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
30000
AZN/

15000

USD/
EUR/GBP

ATM vasitəsilə vəsaitlərin
çıxarılması

Maks.
3000 AZN/
USD/ EUR/GBP

Maks.
3000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
3000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
3000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
3000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
5000
AZN/
USD/
EUR

Maks.
7500
AZN/
USD/
EUR/GBP

Maks.
30000
AZN/

15000

USD/
EUR/GBP

Məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğu regionların siyahısı ilə burada tanış ola bilərsiniz. Dünyanın bir sıra ölkələrində kart əməliyyatları yüksək riskli olduğundan Bank tərəfindən bu əməliyyatlara əlavə məhdudiyyətlər və ya qadağalar tətbiq olunur.