XalqOnline

Dili dəyiş

az

PIN Change

Xidmətdən yararlanmaqla kartınızın PIN kodunu istədiyiniz, daha yaddaqalan PIN kodla əvəz edə bilərsiniz. 

Xidmətdən istifadə

  • Kartı Xalq Bank və ya Azericard PM-in xidmət etdiyi istənilən ATM-ə daxil edin;

  • Xidmətlər bölməsindən PIN Change düyməsini seçin;

  • İstədiyiniz yeni PIN kodu təyin edin.

Tarif

PIN Change xidmətindən istifadəyə görə (hər dəyişmə üzrə) xidmət haqqı: 0.5 AZN