Akkreditiv - beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və yaranan risklərin aradan qaldırılması üçün ən geniş istifadə olunan məhsullardan biridir. Bu məhsul satıcı tərəfindən malın göndərilməsi, akkreditivdə nəzərdə tutulan digər şərtlərinin tam olaraq yerinə yetirilməsi və müvafiq sənədlərin təqdim edilməsi müqabilində akkreditivdə qeyd edilən məbləğin satıcıya ödənişini təmin edir.

Akkreditiv təyinatlı kredit xətti

500 000 manat və ya 300 000 ABŞ dolları məbləğində bərpaolunan kredit xətti akkreditiv üzrə hesablaşma üçün təqdim edilir və akkreditiv üzrə ödəniş tarixindən 4 ay müddətinə verilir.

Faiz dərəcəsi 8% (AZN), 4% (USD)

Akkreditiv təyinatlı kreditin üstünlükləri:

  • Ənənəvi kredit məhsulları ilə müqayisədə daha ucuz maliyyə resursu
  • Kredit üzrə faiz ödənişlərinə qənaət
  • Fakt əsasında ödəniş hesabına satıcı ilə daha əlverişli şərtlərlə razılaşma imkanı
  • Alınan malın çatdırılması ilə bağlı risklərin minimallaşdırılması
  • Müqavilənin icrasına bankın nəzarəti
     

Seçilmiş təkliflər

Kənd təsərrüfatı krediti
Kənd təsərrüfatı krediti

Kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün sərfəli kredit

Ekvayrinq
Ekvayrinq

Sürətli və rahat nağdsız ödənişlər üçün ekvayrinq xidməti

Əməkhaqqı layihəsi
Əməkhaqqı layihəsi

Sahibkarlar üçün sərfəli və rahat

XalqOnline mobil tətbiqi

Funksional və rahat XalqOnline sistemi ilə hesablarınıza onlayn nəzarət edə və müxtəlif bank əməliyyatlarınızı məsafədən icra edə bilərsiniz.